RF:s Grund- & Kompletteringsförsäkring

 

Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet omfattas av en grundförsäkring hos Folksam som täcker föreningens basbehov. Premien för grundförsäkringen betalas av Riksidrottsförbundet. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att teckna en egen kompletteringsförsäkring för att stärka skyddet och anpassa försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att försäkra byggnader, material och teknisk utrustning.

 

Grundförsäkringen innehåller:

- Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet
- Förmögenhetsbrottsförsäkring
- Rättsskyddsförsäkring
- Patientförsäkring
- Olycksfalls- och krisförsäkring för funktionärer och ledare

 

Exempel på Kompletteringsförsäkringens utökningar:
 

- Utökad ansvarsförsäkring att även omfatta annan än ideell verksamhet.
- Egendomsförsäkring för föreningens lösöre eller fastigheter.
- Idrottsreseförsäkring som gäller året runt


För många föreningar räcker det med att välja tilläggen Bas eller Stor komplettering.

Känns inte de valbara tilläggen tillräckliga eller om ni önskar skräddarsy försäkringen är detta möjligt genom att ta kontakt direkt med Folksam.

Ni kan teckna kompletteringsförsäkringen på följande sätt:


Folksams hemsida

Via telefon 0771-950 950

Via email foretag@folksam.se

Öppettider är vardagar 07.30 - 17.00
 

 

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB